ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
e-mail ของท่าน

dot
bulletบทคัดย่อ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletพ่อใหญ่บ้านกระนวน
bulletเที่ยวเมืองสามหมอก
bulletด้วยรักและชื่นชม
bulletมหัศจรรย์ค้างคาวภูผายา
bulletพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
bulletเผยแพร่ผลงาน
bulletเที่ยวตราด
bulletทุ่งดอกกระเจียว
bulletส่งครูกล้วย
bulletหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
bulletผู้หญิงสีขาว
bulletขนมครกปริญญา
bulletทะเลบัวแดง
bulletนาหว้า นางัว รำลึก
bulletอัลบั้มตุ๊กแก
bulletวังงูหลาม
bulletล่องใต้ อ่าวพังงา
bulletวังขอนหว้า
bulletกุดขอนแก่น
bulletครูอนามัย
bulletอีสานบ้านเรา
bulletครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
bulletพัฒนาครูอนุบาล
bulletอนุบาลชุลีพร(Refresh)
bulletอบรม e-book วก.หนองกุงศรี
bulletชลบุรี-ระยอง
bulletTOT บริการอินเทอร์เน็ตถืงบ้าน
bulletวิทยาลัยครูสกลนคร
bulletบุญพญามาร
bulletไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
bulletม.ราชภัฏสวนดุสิต
bulletพัฒนาครูเด็กพิการ
bulletเงาะอีสาน
bulletMaster Teacher High 1 ปฐมวัย
bulletID Plan
bulletกีฬากลุ่มเครือข่าย
bulletออกพรรษาที่เชียงคาน
bulletกีฬาหมู่บ้านตำบล2554
bulletอนุบาลโมเดิร์น
bulletสพป.กส. 2 จัดการเรียนร่วม
bulletม.ราชภัฏอุดรธานี
bulletกีฬา สพป.กส 2 ท่าคันโท
bulletหนึ่งแสนครูดี
bulletมุกดาหาร
bulletงานบวช
bulletรั้วทะเล น้ำใสหาดสวย
bulletการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
bulletVisit
bulletบุญบั้งไฟ 10 ล้านห้วยเม็ก
bulletบั้งไฟหนองหินโนนสูงอุดรธานี
bulletล็อตเตอรี่วังสะพุง
bulletเมษานาแก
bulletสพป.กส. 2 จัดเข้าค่ายภาษาไทย
bulletผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2555
bulletซ. โซ่ 2-5 ส.ค. 55
bulletไบเทค บางนา BITEC
bulletสายปํญญา Special
bulletกศ.บป. รุ่น11
bulletปัญญาธโร
bulletวัดป่าวลีพิทักษ์เดช
bulletหนองโสนโคราช
bulletดอนปู่ตาดงปอ
bulletทางสายปลาแดก
bulletภูปูนในฝัน
bulletนายร้อย นาแก
bulletสมอทอง
bulletO-Net English
bulletพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ดูแลเด็ก
bulletพระเดชพระคุณเจ้า
bulletงานวิวาห์
bulletข้าวหอม update
bulletวันแม่ 2556
bulletกีฬาพ่อบ้านแม่บ้าน 2556
bulletเพื่อนต่างแดน
bulletศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556
bulletหนองกุงศรี 2 Coaching
bulletเข้าค่ายเปรมฯน้ำพอง
bulletสวัสดีปีใหม่ วันเด็ก วันครู 2557
bulletเว็บบอร์ดสำหรับทุกคน
bulletสิ่งดีในปีใหม่
bulletกศน.2557
bulletวัดป่าโคกหนองลุมพุก
bulletfacebook ฉันและเพื่อน
bulletบุญบั้งไฟหนองชุมแสง 2557
bulletบ้านครู
bulletทะเล : อยูธยา
bulletปฐมวัยในอนาคต
bulletยาเสพติด
bulletกีฬาสร้างความผูกพัน
bulletปัญหา Ready planet
dot
ปฐมวัยในอนาคต

การพัฒนาเด็กปฐมวัยต้อง เตรียมความพร้อมทักษะชีวิตให้มีความอดทน รับผิดชอบมีวินัยเคารพกฏกติกาเจตนคติต่อตนเองและเรียนรู่อยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นยอมรับความแตกต่างรู้จักวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัยอย่างสันติวิธี บรรยากาศการอบรมน่ารักมากมาย

ขอไปนำ
    เช้าตรู่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หลานน้อย "สปอร์ต ส. สมจิตร" ลุกมาส่งคุณตา
เพื่อนครูปฐมวัย
    ยังรักปฐมวัยไม่ย้ายไปไหน มีโอกาสได้พบกันปีละครั้ง
     เช็คอิน เข้าที่พักของโรงแรม
 
รายงานตัว
    ปีนี้มาพบกันที่โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น
คนสวย
    ผู้รับผิดชอบการอบรม คุณครูกลีบผกา คุณครูพนิตสุภาก็ยังสวยเหมือนเดิม
      คุณครูสุมาลัย ก็มาถึงแต่เช้า ยังไม่หนีจากอนุบาล
ตัวอย่าง
   ผอ.เกษม ศรีสุธรรม แม้จะอยู่ชายแดนก็มาถึงแต่เช้า ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในความกระตือรือร้น

เขาพระนอน
    คุณครูนิมิตร สุรเสน จากโรงเรียนบ้านหนองแสง เขาพระนอน ยางตลาด
     ผอ.อเนกบุญ  นาชัยฤทธิ์  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงก็มาถึงแต่เช้า

ประธาน
    รองฯวันชาติ  บัวสิงห์ จากสพป.กส. เขต 2 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
     คุณครูพนิตสุภา โกศิลา รายงานต่อประธานในพิธี
ทศวรรษ
     หมายถึงช่วงเวลาในรอบ 10 ปี เริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 และนับไปสิ้นสุดที่เลข 9 เรานิยมใช้ทศวรรษในการบอกช่วงเวลาทางคริสต์ศักราช
ศตวรรษ
    หมายถึงช่วงเวลาในรอบ 100 ปี เริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1 เป็นปีแรกของศตวรรษ จนถึง 100
      ศตวรรษที่ 1 ช่วงเวลา ค.ศ. 1 - ค.ศ. 100
สหัสวรรษ
     หมายถึงช่วงเวลาในรอบ 1,000 ปี เริ่มนับจากปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1 จนถึงเลข  1,000
ศตวรรษที่ 21
     ปัจจุบัน  ค.ศ.  2014 จึงเป็นช่วงต้นของศตวรรษที่ 21
Survival rights
    เด็กมีสิทธิเรื่องการอยู่รอด การมีชีวิต การได้รับการดูอลทางสุขภาพและการเลี้ยงดู
Development rights
      สิทธิด้านการพัฒนา ได้เล่นได้พักผ่อน ได้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ได้รับการศึกษาทุกประเภท
Protection rights
     สิทธิการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง หรือถูกทอดทิ้ง
Participation rights
     สิทธิในการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น การรับข่าวสาร การมีบทบาทในชุมชน
Globalization
     ภาษาอังกฤษจะมีความสำคัญมากขึ้น
       Internet  มีความสำคัญมากขึ้น
Anglo-America Culture
     วัฒนธรรมตะวันตก จะแผ่ขยายอย่างรวดเร็ว
แรงขับเคลื่อน
    มีการแข่งขัน ร่วมมือ เชื่อมโยง ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ภาษา
เศรษฐกิจ
     การเกษตรแผนใหม่
      การแพทย์และสุขภาพ
อนาคต
    คำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากร
     การพัฒนาที่ยั่งยีน สิ่งแวดล้อม การส่งออก
ความเชื่อมโยง
     จีน อินเดีย ญี่ป่น มี GDP (Gross Domestic Product) : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รวมกันเป็น 50 เปอร์เซนต์ของโลก
  
ตำแหน่งงาน
    1 ใน 5 จะเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
      การเติบโตทางเศรษกิจจะพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก
พึ่งพานวัตกรรม
     มีการวิจัยพัฒนาสินค้าใหม่อย่างกว้างขวาง หลากหลาย
       ตลาดโลกมีความหลากหลาย
       ความได้เปรียบทางธุรกิจขึ้นอยู่กับนวัตกรรม
       การจ้างงานเปิดเป็นระดับโลก
ผลสำเร็จ
    คนมีประสิทธิภาพสูง
     หน่วยงานมีประสิทธิภาพสูง
     รัฐบาลมีประสิทธิภาพสูง
ดัชนี
     ปรเทศไทยอยู่ที่ 46 ของโลกในปี 2548
ทักษะที่จำเป็น
    มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      มีความคิดเชิงวิเคราะห์
      มีภาวะผู้นำ
      มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ทักษะจำเป็น
    มีความรับผิดชอบในหน้าที่
      มีทักษะการสื่อสาร
ทักษะจำเป็น
     มีความคิสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
       คิดเชิงวิพากษ์และคิดอย่างเป็นระบบ
ทักษะจำเป็น
.    มีทักษะการอ่านเขียน การใช้สื่อ
       มีทักษะระหว่างบุคคลและการร่วมมือประสานกัน
ทักษะจำเป็น
     ระบุปัญหา กำหนดและการการแก้ปัญหา
       การกำกับตัวเอง
       ความรับผิดชอบต่อสังคม
เตรียมเด็ก
     เราเตรียมเด็กสู่ประชาคมอาเซียนดังนี้
สูประชาคมอาเซียน
     1 .การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน
       2. ดอกไม้ประจำชาติ
เด็กต้องรู้
     3. ชุดประจำชาติ
       4. ธงชาติ
       5. อาหาร
           ฯลฯ
การจัดการศึกษา
    แนวโน้มองค์ประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัย 11 ด้าน
การจัดการศึกษา
     1.  ด้านแนวคิดทฤษฎี
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.