ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
e-mail ของท่าน

dot
bulletบทคัดย่อ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletพ่อใหญ่บ้านกระนวน
bulletเที่ยวเมืองสามหมอก
bulletด้วยรักและชื่นชม
bulletมหัศจรรย์ค้างคาวภูผายา
bulletพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
bulletเผยแพร่ผลงาน
bulletเที่ยวตราด
bulletทุ่งดอกกระเจียว
bulletส่งครูกล้วย
bulletหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
bulletผู้หญิงสีขาว
bulletขนมครกปริญญา
bulletทะเลบัวแดง
bulletนาหว้า นางัว รำลึก
bulletอัลบั้มตุ๊กแก
bulletวังงูหลาม
bulletล่องใต้ อ่าวพังงา
bulletวังขอนหว้า
bulletกุดขอนแก่น
bulletครูอนามัย
bulletอีสานบ้านเรา
bulletครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
bulletพัฒนาครูอนุบาล
bulletอนุบาลชุลีพร(Refresh)
bulletอบรม e-book วก.หนองกุงศรี
bulletชลบุรี-ระยอง
bulletTOT บริการอินเทอร์เน็ตถืงบ้าน
bulletวิทยาลัยครูสกลนคร
bulletบุญพญามาร
bulletไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
bulletม.ราชภัฏสวนดุสิต
bulletพัฒนาครูเด็กพิการ
bulletเงาะอีสาน
bulletMaster Teacher High 1 ปฐมวัย
bulletID Plan
bulletกีฬากลุ่มเครือข่าย
bulletออกพรรษาที่เชียงคาน
bulletกีฬาหมู่บ้านตำบล2554
bulletอนุบาลโมเดิร์น
bulletสพป.กส. 2 จัดการเรียนร่วม
bulletม.ราชภัฏอุดรธานี
bulletกีฬา สพป.กส 2 ท่าคันโท
bulletหนึ่งแสนครูดี
bulletมุกดาหาร
bulletงานบวช
bulletรั้วทะเล น้ำใสหาดสวย
bulletการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
bulletVisit
bulletบุญบั้งไฟ 10 ล้านห้วยเม็ก
bulletบั้งไฟหนองหินโนนสูงอุดรธานี
bulletล็อตเตอรี่วังสะพุง
bulletเมษานาแก
bulletสพป.กส. 2 จัดเข้าค่ายภาษาไทย
bulletผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2555
bulletซ. โซ่ 2-5 ส.ค. 55
bulletไบเทค บางนา BITEC
bulletสายปํญญา Special
bulletกศ.บป. รุ่น11
bulletปัญญาธโร
bulletวัดป่าวลีพิทักษ์เดช
bulletหนองโสนโคราช
bulletดอนปู่ตาดงปอ
bulletทางสายปลาแดก
bulletภูปูนในฝัน
bulletนายร้อย นาแก
bulletสมอทอง
bulletO-Net English
bulletพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ดูแลเด็ก
bulletพระเดชพระคุณเจ้า
bulletงานวิวาห์
bulletข้าวหอม update
bulletวันแม่ 2556
bulletกีฬาพ่อบ้านแม่บ้าน 2556
bulletเพื่อนต่างแดน
bulletศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556
bulletหนองกุงศรี 2 Coaching
bulletเข้าค่ายเปรมฯน้ำพอง
bulletสวัสดีปีใหม่ วันเด็ก วันครู 2557
bulletเว็บบอร์ดสำหรับทุกคน
bulletสิ่งดีในปีใหม่
bulletกศน.2557
bulletวัดป่าโคกหนองลุมพุก
bulletfacebook ฉันและเพื่อน
bulletบุญบั้งไฟหนองชุมแสง 2557
bulletบ้านครู
bulletทะเล : อยูธยา
bulletปฐมวัยในอนาคต
bulletยาเสพติด
bulletกีฬาสร้างความผูกพัน
bulletปัญหา Ready planet
dot
อบรม e-book วก.หนองกุงศรี


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ และโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 วันที่ 14-17 มีนาคม 2554

e-book
    คุณยายจิตรเข้ารับการอบรมที่วิทยาลัยการอาชีพอำเภอหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
      อาจารย์นราวิชญ์  ศรีเปารยะ ม. ราชภัฏมหาสารคาม
      email: narawich.s@rmu.ac.ch
      คุณครูทองจันทร์  นรินยา รับหน้าที่พิธีการ
ประธานเปิดงาน
    รองฯเกียรติศักดิ์  หอมพิกุล รองสพป.กาฬสินธุ์ เขต2 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม
      คุณยายจิตร เข้ารับการพัฒนาการใช้สื่อคอมพิวเตอร์
      email: sintusre@hotmail.com
ดูแล
     อาจารย์วิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด
       อาหารว่าง ของแม่ครัววิทยาลัยการอาชีพฯ

บำรุง
    มีรายการอาหารว่างหลายอย่างเพื่อบริการผู้เข้ารับการอบรม
      อาจารย์ดรุณภา  นาชัยฤทธิ์   วิทยากรหลักในการให้ความรู้แก่คณะครูที่เข้ารับการอบรม
      Kainoy.d@hotmail.com
      08-9843-0107

    

เอาจริง
    คุณครูคำตัน  เหล่าพิเดช
     คุณครูอมรรัตน์  อุดแก้ว
มุ่งมั่น
     คุณครูรจนา  เชื้อสูง
       Rojjana_noi@hotmail.com
      คุณครูพงษ์ทิวา  สิทธิแสน

   
ตั้งใจ
    คุณครูฮงศิริ  หาวิเศษ
      คุณครูระลึก  ภูปะแป้ง
ใฝ่ศึกษา
    คุณครูชวลิต  ชาวหนองแสน
      คุณครูศรีสุริยะ  ภูสดสูง
หาความรู้
      คุณครูสายใจ  สีหาจ่อง
      คุณครูดวงจันทร์  ดีรักษา
สู่การพัฒนา
     อาจารย์ไก่น้อย ม.ราชภัฏมหาสารคาม
       คุณครูแสงทอง  เทพบาท
เพิ่มทักษะ
    คุณครูบุญทอง  ดำเกลี้ยง
     ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ ภูงามตา
      ngamta27@hotmail.com

วิชาการ
     คุณครูวิไลวรรณ  เสนฤทธิ์
       SI_Wilaivan@windowslive.com

       คุณครูสายทอง  รัตนนท์
       rutnon@hotmail.com

ใช้คอมฯ
      คุณครูทฤชกร  พรไชย
        คุณครูสพชัย  ภูแช่มโชติ
สร้างสื่อ
     คุณครูวรรณวิภา  จันทรัตน์
       คุณครูสิริ  ศรีหริ่ง
       Sirisriring@gmail.com
      
นวัตกรรม
     คุณครูมนูญ  มะลิจันทร์
       manoon_2528@hotmail.com
       คุณครูมุจลินท์  ศรีจันทร์
       pinceau_07@hotmail.com
เทคโนโลยี
    คุณครูภัทราณี  วรรณทอง
     nonike.225@hotmail.com
     คุณครูชัชวาล  ภูครองทอง
ก้าวไกล
        คุณครูศตวรรณ  ตะกะศิลา
          วิทยากรให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
ทันสมัย
     คุณครูวงศ์เดือน  โสภาพล
       คุณครูทองจันทร์  นรินยา
       Thongchan_Narinya@hotmail.com
ไปให้ทัน
    คุณครูสมจิตร  ถิตย์บุญครอง
     คุณครูณรงค์ศักดิ์  ภูดวงจิตร
     Kroonong17@hotmail.com
โลกออนไลน์
    คุณครูอมรรัตน์  อุดแก้ว
     คุณครูไกวัลย์  พายุบุตร
     giwan.pg2011@gmail.com
สื่อสาร
    คุณครูวิเชียร  เทพาศิริ
     คุณครูสังวาลย์  เมืองมนตรี
ทันใจ
     คุณครูคำผ่าน คำภักดี
       คุณครูประยูร  ภูนิคม
ไปได้
    คุณครูเบญญาภา  พวงทอง
     Janet3208@hotmail.com
      คุณครูเสนอ  ตีบรรโต
ทั่วโลก
     คุณครูดุษฎี  ปะนัดเต
       คุณครูนงค์นุช  ทิพย์วงศา

เข้าถึงได้
     คุณครูชูศักดิ์  ฉายบุญครอง
       คุณครูประมวล  โสภาพล
ทั่วโลก
     วิทยากรแนะนำการใช้โปรแกรมผลิตหนังสือ อิเลคทรอนิคส์
ของว่าง
    ขนมปัง กาแฟ โอวัลติน มีบริการตลอดการอบรม
วันที่สอง
    15 มีนาคม2554 อาจารย์ไพบูลย์ จากวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี มาช่วยแนะนำคณะเข้าร่วมการอบรม
เข้าถึง
   อาจารย์อรุณภา ช่วยอธิบายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง
ถึงใจ
    ดีใจที่ได้รับการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์สื่อสมัยใหม่
เพิ่มน้ำหนัก
      อบรมเสร็จแล้วกลับไปคุณยายจิตรบอกว่า น้ำหนักขึ้นแน่นอน
อาหารอร่อย
    ทุกคนชมว่าอาหารอร่อยมาก แม่ครัวดูแลและทำอาหารถูกใจ
สังเกตการณ์
     ผศ.อลงกต  ภูมิสายดอน ประธานสาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา ม.ราชภัฏมหาสารคาม มาพบปะคณะครูที่เข้ารับการอบรม
       คุณครูทองจันทร์บอกว่า หาคำสั่งในโปรแกรมไม่ค่อยพบ หายากมาก

ช่วยเสริม
     อาจารย์อัจฉรา  แสงรูจีย์
e
mail: atchara_52@hotmail.com จากวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี   มาช่วยดูแลผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์สร้างสื่อการสอน

สวยงาม
    การตกแต่งภูมิทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ถือได้ว่าจัดทำได้ดีมาก
     ลงทะเบียนเข้าอบรมวันที่สาม
สวยหน้าใส
    แต่ละคนมีความสุขกับการอบรม สถานที่บรรยากาศ วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมต่างมีความพอใจกับการอบรมในครั้งนี้
วิทยากร
    อาจารย์อัจฉริยะ  วะทา สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา มหาลัยราชภักมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร อบรมการผลิต CAI
      Powerbeem@yahoo.com
      Tel.  08-9621-0982
ซับซ้อน
     การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Authoware ค่อนข้างเข้าใจยาก คุณครูแสงทองบอกว่าเป็นเรื่องกล้วยๆ เพราะมีผู้เชี่ยวชาญขนาบข้าง ซ้าย ขวา
อาหารทะเล
     ผู้เข้ารับการอบรมนำอาหารทะเลมาบริการสมาชิก นับเป็นการบริการที่น่าประทับใจ
Congratulations
     17 มีนาคม 2554 น้องๆจากวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี สำเร็จการศึกษา คุณยายจิตร ขอแสดงความยินดีด้วย

Fulfilled
    คุณครูนิยม  ภูถมดี มาแสดงความยินดีกับความสำเร็จของลูกหลาน

วันแห่งความสุข
    ความสำเร็จของน้องๆในวันนี้พร้อมที่จะก้าวไปในวันข้างหน้า
     ผอ.สังเวช  ศรีหริ่ง คุณครูชูศักดิ์  ฉายบุญครอง
พักครึ่ง
    ผอ.ยุพิน เมืองฮาม,ผอ.อเนกบุญ  นาชัยฤทธิ์,คุณครูทองจันทร์  นรินยา
     คุณครูสมจิตร  ถิตย์บุญครอง,คุณครูประยูร  ภูนิคม
ครั้งเดียว
   น้องๆที่สำเร็จการศึกษาร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
วันข้างหน้า
    ประกาศนียบัตรเป็นใบเบิกทางสำหรับอนาคต
ภาคภูมิใจ
   คุณแม่มาร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี
    เพื่อนคู่นี้สัญญาใจว่าจะไม่ลืมกัน
พิธีการ
     จัดได้สมเกียรติทำให้ผู้มาร่วมพิธีประทับใจ
เติมเต็ม
    คุณครูมุจลินท์  ศรีจันทร์ ทบทวนการผลิต CAI
     คุณครูอมรรัตน์ คุณยายจิตร คุณครูรจนา ช่วงเวลาพักน้อย
สรุป
     อาจารย์จากมหาลัยราชภัฏมหาสารคาม สรุปความสำคัญของสื่อนวัตกรรมกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
      มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนจินดาสินธวานนท์
เกียรติบัตร
     โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์
       โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา
เกียรติบัตร
     โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
       คุณครูนงนุช คุณครูดุษฎี บอกว่าชอบการอบรมครั้งนี้มาก
สารสนเทศ
    คณะวิทยากรและอาจารย์จากมหาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมถ่ายกับคณะครูที่เข้ารับการอบรม
   
ตั้งใจ
    ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปพัฒนาผู้เรียนในความรับผิดชอบ ให้มีโอกาสได้สัมผัสเทคโนโลยี เทียบเท่าเด็กในท้องถิ่นเจริญ


กาฬสินธุ์ ดินดำน้ำชุ่ม ปลากุ่มบ้อนคือแข่แกว่งหาง ปลานางบ้อนคือขางฟ้าลั่น จักจั่นฮ้องคือฟ้าล่วงบน แตกโจ่นๆคนปีบโฮแซว มีสู่อันสู่แนวแอ่นระบำรำฟ้อน งานกาชาดกาฬสินธุ์ ความโดดเด่นกว่าที่อื่นคือมีพันธุ์ไม้นานาชนิดให้เลือกซื้อ เนื่องจากพื้นที่กาฬสินธุ์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ คนนิยมปลูกต้นไม้พ่อค้าจากทั่วประเทศจึงนำพันธ์ไม้มาจำหน่าย คนที่สนใจเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงไม้ต้นขนาดใหญ่ นิยมมาเที่ยวหาซื้อที่งานกาชาดกาฬสินธุ์ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 19 มีนาคม 2554

เปิดงาน
    26 กุมภาพันธ์ 2554 คุณยายจิตรไปร่วมเปิดงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้นไม้ที่นี่มีมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา และเปิดจำหน่ายถึง อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
      ด้วยกาฬสินธุ์พื้นที่อุดมไปด้วยน้ำ คนนิยมปลูกต้นไม้พ่อค้าจากทั่วสารทิศจึงนำพันธุ์ไม้นานาชนิดมาจำหน่าย
เที่ยวงาน
     5 มีนาคม 2554 ไปเที่ยวชมงานตอนกลางคืน เพื่อชมศิลปินในดวงใจ  "โปงลางสะออน"
       การละเล่น ใครใช้ห่วงคล้องขวดขึ้นตั้งได้ รับรางวัลที่มีในร้าน ร่วมสนุกครั้งละ 20 บาท
เร้าใจ
    ชมสัตว์ต่างประเทศและสัตว์แปลกประหลาด หาดูยากเช่น อนาคอนดา จระเข้เผือก
      รถไต่ถัง เรียกคนดูได้มากเพราะผู้คนมาชมการเต้นโชว์ ก่อนทำการแสดงในแต่ละรอบ
สวนสนุก
     เรือยางได้รับความสนใจจากเด็กๆมาก ผู้ปกครองต้องตามใจลูกหลาน
      ม้าย่อง  คุณยายจิตรบอกว่าตอนเป็นเด็กชอบเล่นม้าย่องมาก และขี่ม้าจริงๆก็ได้
เครื่องเล่น
    เฮลิคอปเตอร์ และรถไฟ เป็นที่โปรดปรานของเด็กๆ ยายจิตรยอกว่าหากถูกรางวัลที่ 1 จะซื้อไปไว้บ้านให้เด็กได้เล่น
สนามยาง
    ใช้ลมเป่าให้พองเด็กได้ปีนป่ายเล่นอย่างสนุกสนาน
ร่วมสนุก
    สาวๆกลุ่มนี้เชิญชวนผู้มาเที่ยวงานร่วมตอบคำถาม หากตอบถูกได้รับเสื้อเป็นรางวัล
     การชิงโชค ชิงรางวัลจากงานกาชาด
ลุ้นรางวัล
    ผู้โชคดี ได้รถจักรยานเป็นรางวัล ส่วนคุณยายจิตรตักฉลากได้ "ตะกร้าพลาสติก" หลายใบ
มอเตอร์โชว์
     ค่ายรถยนต์ต่าง นำนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ล่าสุด เสนอต่อลูกค้า และบุคคลที่มาเที่ยวงานซึ่งได้รับความสนใจมาก

ลูกค้า
    สนใจดูอีซูสุ รุ่น "ไททาเนียม"

ศิลปประดิษฐ์
     มดจำลองในอริยบทต่างๆ จากนักประดิษฐ์ ชาวหนองบัวลำภู ราคาคู่ละ 69 บาท
       นักแสดงวงโปงลางรุ่นน้อง กำลังรอชมการแสดงของวง "โปงลางสะออน" บนชั้นริงไซค์
เกษตร
    สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดแสดงการจัดสวนด้วยพืชผักสวนครัว
แฟนคลับ
    คุณนวนศรี  เทพาศิริ เดินทางมาชมการแสดงวงดนตรีโปงลางสะออนที่ตนเองชื่นชม


Copyright © 2010 All Rights Reserved.