ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
e-mail ของท่าน

dot
bulletบทคัดย่อ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletพ่อใหญ่บ้านกระนวน
bulletเที่ยวเมืองสามหมอก
bulletด้วยรักและชื่นชม
bulletมหัศจรรย์ค้างคาวภูผายา
bulletพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
bulletเผยแพร่ผลงาน
bulletเที่ยวตราด
bulletทุ่งดอกกระเจียว
bulletส่งครูกล้วย
bulletหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
bulletผู้หญิงสีขาว
bulletขนมครกปริญญา
bulletทะเลบัวแดง
bulletนาหว้า นางัว รำลึก
bulletอัลบั้มตุ๊กแก
bulletวังงูหลาม
bulletล่องใต้ อ่าวพังงา
bulletวังขอนหว้า
bulletกุดขอนแก่น
bulletครูอนามัย
bulletอีสานบ้านเรา
bulletครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
bulletพัฒนาครูอนุบาล
bulletอนุบาลชุลีพร(Refresh)
bulletอบรม e-book วก.หนองกุงศรี
bulletชลบุรี-ระยอง
bulletTOT บริการอินเทอร์เน็ตถืงบ้าน
bulletวิทยาลัยครูสกลนคร
bulletบุญพญามาร
bulletไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
bulletม.ราชภัฏสวนดุสิต
bulletพัฒนาครูเด็กพิการ
bulletเงาะอีสาน
bulletMaster Teacher High 1 ปฐมวัย
bulletID Plan
bulletกีฬากลุ่มเครือข่าย
bulletออกพรรษาที่เชียงคาน
bulletกีฬาหมู่บ้านตำบล2554
bulletอนุบาลโมเดิร์น
bulletสพป.กส. 2 จัดการเรียนร่วม
bulletม.ราชภัฏอุดรธานี
bulletกีฬา สพป.กส 2 ท่าคันโท
bulletหนึ่งแสนครูดี
bulletมุกดาหาร
bulletงานบวช
bulletรั้วทะเล น้ำใสหาดสวย
bulletการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
bulletVisit
bulletบุญบั้งไฟ 10 ล้านห้วยเม็ก
bulletบั้งไฟหนองหินโนนสูงอุดรธานี
bulletล็อตเตอรี่วังสะพุง
bulletเมษานาแก
bulletสพป.กส. 2 จัดเข้าค่ายภาษาไทย
bulletผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2555
bulletซ. โซ่ 2-5 ส.ค. 55
bulletไบเทค บางนา BITEC
bulletสายปํญญา Special
bulletกศ.บป. รุ่น11
bulletปัญญาธโร
bulletวัดป่าวลีพิทักษ์เดช
bulletหนองโสนโคราช
bulletดอนปู่ตาดงปอ
bulletทางสายปลาแดก
bulletภูปูนในฝัน
bulletนายร้อย นาแก
bulletสมอทอง
bulletO-Net English
bulletพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ดูแลเด็ก
bulletพระเดชพระคุณเจ้า
bulletงานวิวาห์
bulletข้าวหอม update
bulletวันแม่ 2556
bulletกีฬาพ่อบ้านแม่บ้าน 2556
bulletเพื่อนต่างแดน
bulletศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556
bulletหนองกุงศรี 2 Coaching
bulletเข้าค่ายเปรมฯน้ำพอง
bulletสวัสดีปีใหม่ วันเด็ก วันครู 2557
bulletเว็บบอร์ดสำหรับทุกคน
bulletสิ่งดีในปีใหม่
bulletกศน.2557
bulletวัดป่าโคกหนองลุมพุก
bulletfacebook ฉันและเพื่อน
bulletบุญบั้งไฟหนองชุมแสง 2557
bulletบ้านครู
bulletทะเล : อยูธยา
bulletปฐมวัยในอนาคต
bulletยาเสพติด
bulletกีฬาสร้างความผูกพัน
bulletปัญหา Ready planet
dot
เผยแพร่ผลงาน

พื้นที่ส่วนนี้จัดไว้ให้ทุกท่านได้เผยแพร่ผลงาน โปรดเขียนผลงานในกระดานถามตอบ หรือส่งทาง Email จะดำเนินการให้ตามความประสงค์ของท่าน

ชื่อเจ้าของผลงาน...................โรงเรียนสพท
ชื่อผลงาน
ปีที่ทำผลงาน
         สรุปผล

(กำลังรอข้อมูลจากท่าน)

คุรุสดุดี

ว่าที่ร้อยตรีนิพัฒน์  พ่วงพร้อม  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  เช้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " คุรุสดุดี " จากคุรุสภา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพมหานคร ในโอกาส วันครูโลก  5  ตุลาคม 2548

 niphat_@chaiyo.com


ผอ.  ชัยวัฒน์  ทิพย์บุญชู


  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 2
  ชื่อ
ผลงานทางวิชาการ   การพัฒนาความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้าน ท่าวารี สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
chaiwttip@hotmail.com
  

คุณครู ยอดหล้า  สุชาติ

  โรงเรียน  ชุมชนบ้านทุ่งช้าง  สพท. น่านเขต 2  
  ชือผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาทักษะการทำงาน   วิชาประดิษฐ์  เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุและเศษวัสดุ ในท้องถิ่นด้วยชุดฝึกทักษะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

yodla1@hotmail.com

คุณครูสุรัตน์  บาตดี
  โรงเรียนบ้านถ่อน  อำเภอพรรณานิคม  สพท.สกลนคร เขต 2
  ผลงานทางวิชาการ   การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Email :

คุณครูชุภรัตน์  วัฒนานุสิทธิ์
    โรงเรียน
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกิจกรรมลูกเสือ

chuparat@thaimail.com
คุณครูประนอม  กันจู
    โรงเรียนวัดหนองพะยอม  อำเภอบางระกำ  สพท พิษณุโลก เขต 1
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยการใช้เกมประกอบกิจกรรมยุวกาชาด

pranom_2550@hotmail.com
คุณครูนิภา  อินทร์พลอย
   โรงเรียนวัดแตน อำเภอบางระกำ  สพท. พิษณุโลก เขต 1
   ผลงานทางวิชาการ   ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Email : 
คุณครูพงษ์พัฒน์  เมือกอ่อน
    โรงเรียนวัดหนองพะยอม  สพท. พิษณุโลก เชต 1
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Email :
คุณครูยุพิน  นนทะโคตร
   โรงเรียนบ้านโคก  อำเภอนาแห้ว  สพท.เลย เขต 1
   ผลงานทางวิชาการ  โครงงานแม่ลูกผูกใจสร้างสายใยด้วยข้าวแดกงาระดับชั้นอนุบาล 2


yupin2511@thaimail.com
คุณครูทองเพียร  รอญศึก
    โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง อำเภอพรรณานิคม  สพท. สกลนคร เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Email :

คุณครูปิ่นอนงค์  ทพรมชาติ
     โรงเรียนวัดแตน อำเภอบางระกำ  สพท.พิษณุโลก เขต 1
     ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

Email :

คุณครูทองสุข  แสงกล้า
    โรงเรียน
    ผลงานทางวิชาการ  แบบเก็บคะแนนและตัดสินผลการเรียนของนักเรียน

thongsooksaenkla@hotmail.com

คุณครูสุวินัย  วิศาลศักดิ์
     โรงเรียนสุนทรวัฒนา  สพท. ชัยภูมิ  เขต 1
     ผลงานทางวิชาการ  การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Email :

คุณครูประยงค์  เย็นวัฒนา
     โรงเรียนบ้านกุดสระ (กุดสระวิทยานุกูล) สพท. ร้อยเอ็ด เขต 3 
     ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ เรียนประกอบภาพการ์ตูน เรื่องพลังงานและแหล่งพลังงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Email :
คุณครูสมภาร  ท้าวบุตร
    โรงเรียนบ้านกุดสระ (กุดสระวิทยานุกูล) สพท.ร้อยเอ็ด
เขต 3
    ผลงานทางวิชาการ  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Email :
ผอ. ประเสริฐ  ศักดาวงศ์
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะหัวเมย  สพท. สกลนคร เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาบุคลากรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนบ้านบะหัวเมย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

Email :
ผลงานขอเลื่อนวิทยฐานะ (ค.ศ.3)
    โรงเรียนพุทธรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
    ผลงานทางวิชาการ  หนังสืออิเลคทรอนิกส์  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เข้าดูและขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าของผลงานได้  เป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะเป็นการเปิดกว้างในสังคมด้านวิชาการ


http://www.phutti.net/t3/
วิมลทิพย์  นาคประสงค์
    โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรณประดิษฐ์  สพท.พิษณุโลกเขต 1
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการใช้นวัตกรรม "วิดิทัศน์ประกอบ การแสดงกิจกรรมลูกเสือสำรอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรณประดิษฐ์  สพท.พิษณุโลก  เขต 1
daystu@hotmail.com
คุณครูพรรณพิศ  แหวนเงิน
    โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย  ปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการศึกษาพัฒนาความพร้อมด้านภาษา โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ  เพื่อจัดประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย  สพท.ศรีสะเกษ  เขต 3

b-prasit@hotmail.com

คุณครูสุภิฏา  คงไทย
    โรงเรียนวัดคลองเจริญ อำเภอ  & amp;nbsp; จังหวัด
    ผลงานทางวิชาการ 
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะชุดพัฒนาการทางด้านสติปัญญา& amp;nbsp; ชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนวัดคลองเจริญ
   
Email :

คุณครูสุวิทย์  พละวงศ์
     โรงเรียนโพนทองวิทยายน อำเภอโพนทอง จังหวัด     ร้อยเอ็ด
     ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมวินัย  นักเรียนโรงเรียนโพนทองวิทยายน อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

Email :

คุณครูจำรัส  โฉมม่วง
     โรงเรียนวัดแตน อำเภอบางระกำ  สพท.พิษณุโลก เขต 1
     ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาแบบฝึกเสิมทักษะการอ่านเขียนประสมคำพยัญชนะต้นภาษาไทย  ก.ไก่  ถึง  ฮ. นกฮูก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คุณครูสมปอง  เหิรเมฆ
     โรงเรียนบ้านขามตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
      ผลงานทางวิชาการ  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ขั้นพื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Email :

ผอ.จรัส  วิชาผง
    โรงเรียนบ้านบึงอุดม  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ๋ด
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงาน โรงเรียนบ้านบึงอุดม  อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด

Email :

คุณครูพงษ์สุดา  มณีไสบ
      โรงเรียนบ้านยางเตี้ย  จังหวัดสุรินทร์
      ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาการเรียนรู้การอ่านเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย  จังหวัดสุรินทร์
   
Email :
คุณครูจันทรา  เอ็นดูราษฎร์
    โรงเรียนวัดคาวราราม  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
    ผลงานทางวิชาการ หนังสืออ่านเพิ่ม เติมเรื่องสำนวน
สุภาษิต  คำพังเพย สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5


pui_ar4@hotmail.com  โทร  08-1761-7226
สมเพชร  โนสี
     โรงเรียนบ้านห้วยอิ้น  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย
     ผลงานทางวิชาการ

s_nosee@hotmail.com
รองผอ.ศักดา  มุกสิกวัน
     โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร องค์การบริหารส่วน จังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการศึกษาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโภชนาการของโรงเรียนหนองบัวปิย นิมิตร อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
narsalita_u@hotmail.com
คุณครูสำเภาพรรณ  อร่ามพงษ์
   โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี  สพท.ชลบุรี เขต 1
   ผลงานทางวิชาการ  การสึกษาพฤติกรรมการรู้คิดพฤติกรรมทางอารมณ์และความสามารภในการใช้กล้าม เนื้อมัดเล็กของเด็กออทิสติก จากการฝึกโดยใช้กิจกรรมดนตรีไทย (ขิม)
lum00000@ihaimail.com
คุณครูอารีพร  หลงสมบุญ
    โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหหวัดสมุทรสาคร
    ผลงานทางวิชาการ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการฟังรายวิชา  อ41101 ฌรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

Email :
คุณครูสุริยา  คำจูมจัง
     โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องธรรมของชีวิตกับการเสริมสร้างสุขภาพให้ปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา  ขั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Email :
คุณครูวัชณีย์  เปลรินทร์
    โรงเรียน
    ผลงานทางวิชาการ  ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการแบบองค์รวมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1

Email :
คุณครูศจี  โรจนอุดมวุฒิกุล
    โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  จังหวัดชัยนาท
    ผลงานทางวิชาการ  แบบฝึกทักษะพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ

sajee2574@hotmail.com
คุณครูเกียรติศักดิ์  เปลรินทร์
    โรงเรียนบ้านกุดสระ(กุดสระวิทยานุกูล) อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องตัวเราและการดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัย กลุ่มสาระการเรีนรรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมปีที่ 4
Email :

     
คุณครูอัมพร  อุดมโภชน์
     โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด
     ผลงานทางิชาการ  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Email :
คุณครูสงวนศรี  นรัฐกิจ
    โรงเรียนนาแสลงโทน สพท. บุรีรัมย์  เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด  มาตราแม่กก  แม่กด แม่กน และแม่กบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Email :
ผอ. อดิศร  ทิพย์ทำ
    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ผอม  อำเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร
    ผลงานทางวิชาการ  การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดจระเข้ผอม  อำเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตร
 
Email :
คุณครูมานิตย์  ปากวิเศษ
    โรงเรียนคำหระโคกก่งวิทยา อำเภอโพนทอง สพท.ร้อยเอ็ด  เขต  3
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Email :
คุณครูวิเชียร  ศรีจวง
    โรงเรียนคำหระโคกก่งวิทยาอำเภอโพนทอง สพท.ร้อยเอ็ด  เขต  3
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานการทดลองการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    
Email :   
 
คุณครูจุฑารัตน์  อาจหาญ
    โรงเรียนโพนทองวิทยายน อำเภอโพนทอง สพท.ร้อยเอ็ด  เขต  3
     ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Email :
คุณครูเกียรติศักดิ์  ประภาคาร
    โรงเรียนบ้านนาสีใส อำเภอโพนทอง สพท.ร้อยเอ็ด  เขต  3
     ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Email :
คุณครูนิยม  วงศ์ใหญ่
    โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม อำเภอโพนทอง สพท.ร้อยเอ็ด  เขต  3
     ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและสังคม วัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย

Email :
คุณครูบุญโรม  แสงนิล
    โรงเรียนคำหระโคกก่งวิทยา อำเภอโพนทอง สพท.ร้อยเอ็ด  เขต  3
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่
3

Email :
คุณครูศรีนวล  เครือจันทร์
    โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส  อำเภอภูเวียง  สพทขอนแก่น  เขต 5
    ผลงานทางวิชาการ  การใช้ชุดฝึกการใช้คำและชนิดของคำในภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส อำเภอภูเวียง  สพท. ขอนแก่น  เขต 5
Email : srinuankj@sanook.com
คุณครูวิมาน  บัวทอง
   โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส  อำเภอภูเวียง  สพท.ขอนแก่น เขต 5
   ผลงานทางวิชาการ  การสร้างหน่วยการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบบูรณาการ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปืที่ 4 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส อำเภอภูเวียง  สพท. ขอนแก่น  เขต 5


Email :
คุณครูเสน่ห์  สายใจ
   โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดลำปาง
   ผลงานทางวิชาการ  รายงานการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  โดยใช้ชุดการสอนสำหรับครูรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม  หน่วยการเรียนรู้ที่4  เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆของ นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 1 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
   Email : krunea_tws@hotmail.com 
            โทร  08- 6670-9182  
คุณครูรัมภา  สรรพกุล
    โรงเรียนอนุบาลระนอง  สพท.ระนอง
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตพิสัย  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

Email : rumpa.1@thaimail.com
คุณครูชุมพร  จันทะนา
     โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น
สพท. ขอนแก่นเขต 5
      ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล) โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Email :

คุณครูธีรพงศ์  อ่องลออ
     โรงเรียนบ้านปทุม (ถาวรราฎร์ศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต  1
       ผลงานทางวิชาการ  การประเมินโครงการ "โรงเรียนวิถีพุทธ ผ่องผุดเพชรปทุม" 

Email : homtang48@thaimail.com

รองสุรัตน์  พุ่มพวง
     โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น  สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
       ผลงานทางวิชาการ  การประเมินการบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Email :

คุณครูวรรณภา  นาทันรีบ
    โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานการใช้ชุดพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Email : comtinue_futer@hotmail.com& lt;BR>โทร  056-71458

คุณครูประยูร  ดอนแถลง
    โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา อำเภอกมลาไสย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการสร้างและพัฒนา หนังสือเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรง มาตราตัวสะกดแม่กดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Email :
คุณครูบุญร่วม  ลินลา
    โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง อำเภอยางตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึก เสริมทักษะการอ่านและการเขียนชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Email :
คุณครูพิสมัย  แสงพรหม
    โรงเรียนธนบุรีวิทยายน อำเภอกมลาไสย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Email :

คุณครูประพิมพ์พันธ์  อาจแก้ว
    โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์  อำเภอนาด้วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต  1
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึก ทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระประสม สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปเมื่อมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Email :

คุณครูสัมพันธ์  ดอนแถลง
    โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา  อำเภอกมลาไสย สพท. กาฬสินธุ์  เขต  1
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Email :

คุณครูทรงศรี  กันทะ
    โรงเรียนป่างิ้ววิทยา  สพท.เชียงราย  เขต  2
      ผลงานทางวิชาการ  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา  สพท.เชียงราย  เขต  2

Email : song_nim@hotmail.com
คุณครูกัลยา  มีทรัพย์
    โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพท.เชียงราย  เขต 2
     ผลงานทางวิชาการ  การสร้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Email : kun-la-ya_2006@hotmail.com

คุณครูเสาวคนธ์  ศรีบุญเรือง
     โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย  อำเภอกันทรวิชัย  สพท.มหาสารคาม  เขต 1
      ผลงานทางวิชาการ 
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึก เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    Email :

คุณครูวราพร  บุญเรือง
    โรงเรียนท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  สพท.  มหาสารคาม  เขต  1
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะ   การอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Email :

คุณครูลัดดา  โพธิชัย
    โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย  อำเภอกันทรวิชัย  สพท.มหาสารคาม  เขต 1
    ผลงานทางวิชาการ รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริม ทักษะการอ่านและการเขียนกลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Email :

คุณครูบงกช  ปลอดกระโทก
    โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) สำนักการศึกษาเทศบาลนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Email :

คุณครูกฤชกร  ยือเราะ
    โรงเรียนบ้านลือเน็ง
 & amp;nbsp;   ผลงานทางวิชาการ  การสอนเสริมนอกเวลาโดยไม่ใช้ครู  ในสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Email :  ase@chiyo.com

คุณครูจตุพร  คำพันธ์
    โรงเรียนนาดีศรีสุข  สพท. มหาสารคามเขต 1
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Email : 
คุณครูอนงค์  ศรีมุงคุณ
   
โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  สพท. มหาสารคาม  เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึก เสริมทักษะการอ่านและการเขียนชนิดของคำกลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Email : 
คุณครูจินตนา  ซ้ายเกลี้ยง
    โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง  ตำบลควนชะลิก  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
     ผลงานทางวิชาการ  การสร้างชุดการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Email : teacher_naneaw@hotmail.com
อาจารย์โนรีรักษ์  ทีปะนะ
    โรงเรียน
     เอกสารประกอบการสอน  เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง

Email :  aew@hotmail.com
คุณครูบุษบา  ร่มบุญทวี
    โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี อำเภออุทุมพรพิสัย  สพท.ศรีสะเกษ เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน และแบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Email : 
คุณครูจรูญศรี  สุมินทะ
    โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี อำเภออุทุมพรพิสัย  สพท.ศรีสะเกษ เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน และแบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียน กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2

Email : 
คุณครูมณีจันทร์  จันใต้
    โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม  สพท.กาฬสินธุ์  เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ รายงานการใช้และพัฒนาชุดแบบฝึกการอ่าน เขียน และบอกความหมาย ของคำที่ใช้ สระไอ(ไ-) และสระ (ใ-) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Email : 
คุณครูน้ำทิพย์  ศรีจันทร์
    โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  เทศบาลเมืองทุ่งสง  อำเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการทดลองใช้ชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4

Email : Numtip2008@hotmail.com

คุณครูมณฑา  ชนะคช
    โรงเรียนเทศบาลบ้านโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ผลงานทางวิชาการ  การศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือโดยการแบ่งกลุ่มตามสัมฤทธิผลทางการเรียนทีมี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Email :  pitsanuwat2003@hotmail.com

คุณครูดารารัตน์  โคเพ็ชร์
    โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด "เรียนรู้คู่ศาสนา" เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Email : 
คุณครูวิรัตน์  ภูหงษ์
    โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง  สพท.กาฬสินธุ์เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  LT

Email : 
คุณครูศิริรัตน์  ดิษสละ
    โรงเรียนบ้านแดงดำมิตรภาพที่ 88  สาขาบ้านดอนโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ  VCD  การเลียนแบบธรรมชาติและท่าทางของคนและสัตว์ (สาระนาฏศิลป์)

Email : sirarat.teacher@gmail.com
คุณครูสุชาดา  ปิ่นสุข
    โรงเรียนบ้านวังกร่าง "ราชานุสรณ์" อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการศึกษาประสิทธิภาพสื่อ  CD  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft office ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Email : wanchai_mak@hotmail.com 

คุณครูคงศักดิ์  แก้วสุทอ
    โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง  อำเภอวานรนิวาส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  3
     ผลงานทางวิชาการ  บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องสิทธิเด็ก

Email : 

คุณครูนิวัตน์  บุตรภักดี
    โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เกมประกอบการสอนเรื่อง  การบวก  การลบ การคูณและการหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Email : 

ผอ. ปฏิญญา  จันทรชิต
   โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  จังหวัดศรีษะเกษ
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง "การสอนแบบโครงงาน" โดยกระบวนการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรโรงเรียนขุขันธ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

Email :  khukanwitt@hotmail.com

คุณครูวัชรินทร์  ศรีวัฒนพงศ์
   โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง  สพท.นครราชสีมา  เขต6
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องหญ้าแฝก

Email : 

ผอ.สัมพันธ์  ญาณสุธี
    โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
     ผลงานทางวิชาการ  ปการประเมินโครงการรักการอ่านของโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 สพท. นครนายก

Email : 

คุณครูวิจิตร  นาชัยฤทธิ์
    โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคี  สพท. กาฬสินธุ์  เขต 1
     ผลงานทางวิชาการ  การสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง ครอบครัวของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา
)

Email : 

คุณครูมงคล  แสงพรหม
    โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  สพท. กาฬสินธุ์  เขต  1
     ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษณาและพลศึกษา  เรื่องเกมการเล่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


Email : 

คุณครูถวิล  จะวรรณะ
    โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  จังหวัดกำแพงเพชร
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป้นฐาน (Resrarch Base Learning) วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 40203 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550

Email :  supanat_999@hotmail.com

คุณครูมณีจันทร์  จันใต้
    โรงเรียนบ้านดงเมืองวิทยาคาร  อำเภอเมือง สพท.  กาฬสินธุ์  เขต 1
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Email : 

คุณครูยุพา  เซียมตะคุ
   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา& lt;BR>    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคำราชาศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Email :  ohm4t@hotmail.com

คุณครูสมบัติ  เฉยไสย
   โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพท. กาฬสินธุ์  เขต 2
     ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตสาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

Email : sumitc@ais.co.th

คุณครูสุภาพร  รัตนกิจ
    โรงเรียนบ้านสระเพลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา& amp;nbsp; เขต  4
      ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ความสามารถทางสติปัญญาสำหรับนักเรียนปฐมวัย

Email : ohm4t@hotmail.com

คุณครูพาณี  เรืองวิลัย
    โรงเรียนบ้านต้นปล้อง  สพท. เชียงราย  เขต  4
     ผลงานทางวิชาการ  ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Email :

คุณครูหนูพันธ์  บำมิลา
    โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา  สพท.ร้อยเอ็ด  เขต 1
      ผลงานทางวิชาการ  รายงานการพัฒนาการแต่งประโยคด้วยชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Email :

คุณครูสมนึก  ผลความดี
   โรงเรียนทุ่งสง  สพท. นครศรีธรรมราช  เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการพัฒนาและทดลองใช้ชุดการสอนวิชาช่างถ่ายภาพ เรื่อง การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


Email : somnok2006@yahoo.com
คุณครูสุชาติ  สิริคำ
    โรงเรียนทุ่งสง  สพท.นครศรีธรรมราช  เขต  2
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการพัฒนาและ ใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมวิชาฟิสิกส์เรื่องแรงมวล และกฏการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


Email : suchat2008@yahoo.com

คุณครูพนมปรีดี  คุ้มสีไว
    โรงเรียนด่านใต้วิทยา  สพท. กาใสนธุ์  เขต 1
      ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ และพุทธสาวก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Email :

คุณครูอุษา  ศรีโพธิ์
    โรงเรียนบ้านคูเมือง ตำบลเมืองเกษตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นครราชสีมา  เขต 5
      ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการศึกษารายกรณีเด็กมีปัญหาความบกพร่องเกี่ยวกับสมาธิ

Email :  anda11@thaimail.com

คุณครูเดช  โยธิน  อาจหาญ
   โรงเรียนบ้านโนนแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Email : 

ผอ. สมชาย  รักชาติ
   โรงเรียนวัดบ้านลาด สพทฬ สระบุรี เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ  การประเมินโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านลาด  สพท. สระบุรี เขต 2

Email : 

คุณครูสุจรินทร์  ยังสุข
    โรงเรียนด่านใต้วิทยา  สพท.กาฬสินธุ์  เขต 1
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโลกัส กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Email : 

คุณครูรัชนีบูลย์  มีเครือรอด
   โรงเรียนชุมชนที่ 11  วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพท. พิษณุโลก  เขต 1
    ผลงานทางวิชาการ  รายงานพัฒนากระบวนการคิดและการแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เกมการศึกษา ตารางสัมพันธ์ภาพ

Email : 

คุณครูทองดี  ทิพพูล
   โรงเรียนด่านใต้วิทยา  สพท. กาฬสินธุ์ เขต 1
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องยาเสพติดให้โทษ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Email : 

คุณครูอัมพร  ม่วงอยู่
    โรงเรียนบ้านบางขาม จังหวัดปราจีนบุรี
     ผลงานทางวิชาการ  ผลของการใช้นิทานประกอบคำถามปลายเปิด ที่มีต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และความเมตตากรุณาของเด็กอนุบาล 1

Email : 

คุณครูประกายแก้ว  ชิณช้าง
   โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีบำรุง" สพท. อุดรธานี เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ  วิจัยงานสร้างสรรค์นาฎศิลป์พื้นเมืองชุดฟ้อนชมดอกไม้


Email : 

ผอ. นิวัฒน์  สุจิตตารมย์
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
    ผลงานทางวิชาการ  การประเมินโครงการเยาวชน คนดีศรีสุพรรณ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

Email : 

คุณครูเล็ก  ดอกบัว
   โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพท. กาฬสินธุ์ เขต 1
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่ 6

Email : 

รอง ผอ. สุนทร  เกิดสุข
    โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพท.สุรินทร์ เขต 3
     ผลงานทางวิชาการ  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษา คาร) สพท.สุรินทร์ เขต 3

Email : kruamm@gimail.com

คุณครูณรงค์  ระดาเสริฐ
   โรงเรียนด่านใต้วิทยา  สพท. กาฬสินธุ์ เขต 1
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการขยายพันธุ์พืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

Email : 

คุณครูชูชาติ  อร่ามพงษ์
   โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง  สพท.ชลบุรี เขต 2
    ผลงานทางวิชาการ  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดการเรียน STAD โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพท.ชลบุรี เขต 2

Email : 

คุณครูศิวิลัย  ศรีสุวรรณ
    โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"
สพท.ชลบุรี เขต 3
    ผลงานทางวิชาการ  การศึกษาผลสัมฤทธิ์  ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ใช้การจัดการเรียนการสอน CIPPA MODEL

Email : 

คุณครูพชร  มาอยู่
    โรงเรียนประชาสามัคคี  สพท.พิษณุโลก  เขต 3
      ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาแบบฝึกการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Email : 

คุณครูจำลอง  มาอยู่
    โรงเรียนประชาสามัคคี  สพท.พิษณุโลก  เขต 3
      ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Email : 

คุณครูพูนผล  ปุลวัน
    โรงเรียนวัดมะนาวหวาน  สพท.อ่างทอง
    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย

Email : 

ผอ.รังสรรค์  จันทร์เจนจบ
    โรงเรียนบ้านบัวหลวง  สพท.น่าน เขต 1
      ผลงานทางวิชาการ  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการปริหารโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
     
Email : 

คุณครูอัญชลี  ทองอุ่น
    โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพท.เพชรบูรณ์& amp;nbsp; เขต 1
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานการใช้ชุดพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง  เรียงอักขรวิธีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Email : 

คุณครูสุขสม  เมฆขยาย
    โรงเรียนบ้านพุน้อย  สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
      ผลงานทางวิชาการ  หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน

Email : 

คุณครูวันชัย  แย้มจันทร์ฉาย
    โรงเรียนบ้านหนองไผ่  อำเภอหนองบัว สพท.นครสวรรค์ เขต 3
      ผลงานทางวิชาการ  รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา  2549  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (การเล่นโปงลาง) โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพท.นครสวรรค์ เขต 3

Email : 

คุณครูใจทิพย์  บุญธรรม
    โรงเรียนวัโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

Email : 

คุณครูสนิท  ภูดวงจิตร
    โรงเรียนบ้านดอนนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 1
      ผลงานทางวิชาการ  รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  คิด เขียน  เรื่องคำสระดอะลดรูป เมื่อมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Email : 

คุณครูกำไล  วรเนตร
     โรงเรียนคลองวัดไร่  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
       ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้ดจทย์ปัญหา การบวก การลบ จำนวนที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Email : 

คุณครูใจทิพย์  บุญธรรม
    โรงเรียน
    & amp;nbsp; ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบานการสืบเสาะหาความรู้ และเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Email :   boonthub_2002@hotmail.com

คุณครูสุรพงษ์  ผ่านสำแดง
    โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม  สพท. กาฬสินธุ์  เขต 1
      ผลงานทางวิชาการ  รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน และแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด เขียน คำที่สะกดไม่ตรง มาตราตัวสะกดแม่กด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Email : 

คุณครูถวิล  ไชยเนตร
    โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย เขต 3
      ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)

Email : 

คุณครูสุดารัตน์  ไชยโวหาร
    โรงเรียนบ้านนาสีนวน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 1
      ผลงานทางวิชาการ  รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องนิราศเมืองเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Email : 

คุณครูสาลี  สง่า
     โรงเรียนหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
      ผลงานทางวิชาการ  รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและฝึกทักษะการอ่านและการ เขียนคำที่มีสระประสม สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป เมื่อมีตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  Email : 
คุณครูสมปอง  เหิรเมฆ
     โรงเรียนบ้านขาม  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
       ผลงานทางวิชาการ  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  
Email :  
คุณครูจันจิรา  ดั่นเจริญ
    โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง daily Routine สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
        Email : 
  dancharoen@hotmail.com
อาจารย์ธนนันท์  มาศธนานันต์
      วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
        ผลงานทางวิชาการ  การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องรับวิทยุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Email :  

คุณครูหทัยวัลย์  บุญประสงค์
    โรงเรียนวัดเมตารางค์  อำเภอสามคำ  จังหวัดปทุมธานี  สพท. ปทุมธานี  เขต 1
      ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการเล่านิทานประกอบกิจกรรมการเรียนรู้  ที่มีต่อทักษะพื้นฐาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย
Email :  annie_miee@hotmail.com

คุณครูยุวดี  สิริสมพรคง
    โรงเรียนวัดบ้านพริก  อำเภอบ้านนา สพท.นครนายก
      ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากสื่อสิ่งพิมพ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Email :  
คุณครูวีณา  พงค์ศุภลีพร
    โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง
      ผลงานทางวิชาการ  การศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาสังคม ศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย


Email : 
คุณครูศรีวิไล  วัชรพงษ์เกษม
    โรงเรียนเทศบาล 2 " อิสาณธีรวิทยาคาร" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
      ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์ เศษวัสดุที่ย่อยสลายยาก กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Email : 
คุณครูนงคราญ  นนตะบุตร
     โรงเรียนบ้านเหล่า  สพท. มหาสารคาม เขต 1
       ผลงานทางวิชาการ  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น ป.4 
      
      Email : 
คุณครูกิตติกร  โคเพ็ชร์
    โรงเรียนอนุบาลขาณุลักษบุรี  สพท. กำแพงเพชร เขต 2
      ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดรัษ์ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Email : 

คุณครูกอบพร  ชมชื่น
    โรงเรียนบ้านแข้  สพท. ศรีสะเกษ  เขต 2
     ผลงานทางวิชาการ  การสร้างแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 14 ประเภท  กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Email : 

คุณครูสมศรี  เปล่งสิริวัฒน์
    โรงเรียนมีนบุรี  สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
      ผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Email : 

คุณครูวิลาวัลย์  เลขะวัฒนะ
    โรงเรียนมีนบุรี  สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
      ผลงานทางวิชาการ  ผลการพัฒนาและการใช้หนังสืออ่านเสริมบทเรียนเรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Email : 

คุณครูนิคม  ศรีทาเกิด
    โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  สพท. เชียงใหม่ เขต 1
     ผลงานทางวิชาการ  บทเรียนสำเร็จรูป  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1,2  ชีวิตและครอบครัว

Email : 

คุณครูประสิฐ  ใต้ศรีโคตร
    โรงเรียนชุมชนบ้านลาด  สพท.สารคาม เขต1  
      ผลงานทางวิชาการ  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ หลักภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Email : 

คุณครูธีรกานต์  ขะชาตย์
    โรงเรียนกลิ่นสุถคนธ์อุปถัมภ์  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพท. พระนครศรีอยุธยาเขต 1
      ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Email : 

ศิริลักษณ์  นนท์ศรีราช
    โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
 & amp;nbsp;    ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การอ่านและเขียนคำยากด้วยชุดฝึกทักษะ อ่านคล่องและเขียนคล่อง ด้วยยุทธวิธีการพัฒนาปัญญาด้านมิติด้วยการใช้สี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Email : 

คุณครูศศิธร  สุขศรี
    โรงเรียนวัดสมหวัง  สพท.สุราษฏร์ธานี เขต 1
     ผลงานทางวิชาการ  รายงานการพัฒนาการสอนวิชา พระพุทธศาสนา โดยใช้หนังสือประกอบการสอนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Email : 

ผอ.พินิจ  เมฆะสุวรรณ์
   
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพทฬบุรีรัมย์ เขต 3
     ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้, การประเมินโครงการรักการอ่าน 

Email : 

คุณครูอภิชาติ  อินทร์แก้ว
    โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ  อำเภอเทิง สพท.เชียงราย เขต 4 
      ผลงานทางวิชาการ  ชุดการสอนงานเกษตร เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Email : tawin_chainet@hotmail.com

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

                        ระดม ทรัพยากรด้านงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน

                        บ้านท่าวารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า     นายชัยวัฒน์  ทิพย์บุญชู

ปีที่พิมพ์             2550                  

 

บทคัดย่อ

 

                   การพัฒนาความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาในการระดมทรัพยากร ด้านงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าวารี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 2  มีสภาพปัจจุบันใจในการดำเนินการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานที่เกี่ยวกับความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา นั้น  พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความร่วมมือน้อย  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจนและมีภาระหน้าที่ในการ ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  ทำไร่  และรับจ้างรายวัน  ตลอดทั้งไม่มีความรู้ความเข้าในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไม่เห็นแนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของ โรงเรียน  กอร์ปทั้งโรงเรียนบ้านท่าวารี  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีความขาดแคลนทรัพยากรที่จะนำมาบริหาร จัดการศึกษา  จำนวนครูขาดแคลนและไม่ครบชั้นเรียน  และสาขาไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน  ขาดแคลนสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่น  คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  อาคารเรียนไม่เพียงพอ  ชำรุดและมีสภาพที่ไม่เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ขาดแคลนสนามกีฬาวอลเลย์บอลและสนามกีฬาเปตอง   และสนามเด็กเล่นชำรุดเนื่องจากใช้งานมานาน  ไม่เอื้อและสนับสนุนต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะรายได้หลัก ของโรงเรียนไม่เพียงพอ กล่าวคือ รายได้ของโรงเรียนเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  ต้องดำเนินการใช้จ่ายตามกรอบและระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราย หัวเท่านั้น  ทำให้ไม่เพียงพอต่อการนำมาสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน   ดังนั้นในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาใน การระดมทรัพยากรด้านงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าวารี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 2  โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทรัพยากรด้านงบประมาณในการจัดสร้างสนาม กีฬาวอลเลย์บอล สนามกีฬาเปตอง ปรับปรุงและกั้นห้องเรียนในอาคารอวยเกตุสิงห์ให้เป็นสัดส่วน  จัดสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์  จัดสร้างแท่นพระพุทธรูปและจัดหาพระพุทธรูป  ปรับปรุงและซ่อมแซมสนามเด็กเล่น  และสมทบเงินกองทุนการศึกษาของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา  ได้แก่  การศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมระดมทรัพยากร ได้แก่  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล  จัดผ้าป่าการศึกษา  จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2550  ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Research) ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน  (PAOR)  ซึ่งประกอบด้วย  คือ  การวางแผน  (Planning)  การปฏิบัติการ  (Action)  การสังเกต  (Observation)  และการสะท้อนผล(Reflection) 

                   กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย  ผู้ศึกษาค้นคว้า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  8  คน  ครูโรงเรียนบ้านท่าวารี  จำนวน  3  คน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ประกอบด้วย  วิทยากรของโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงาน  จำนวน  2  คน  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงาน   จำนวน  2  คน  และผู้ปกครอง  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึกผลการศึกษาดูงาน  และบันทึกส่วนตัวของผู้ศึกษาค้นคว้า  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแบบสามเส้า   (Triangulation)  แล้วนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงบรรยาย

                   ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏผล  ดังนี้

                         1.  การศึกษาดูงาน  พบว่า  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าได้รับประสบการณ์ตรง  มีเจตคติที่ดีต่อการให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน   เห็นแนวทาง ในการให้ความสนับสนุนและร่วมมือในการจัดการศึกษา  ทั้งด้านแรงงาน  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  และโดยเฉพาะด้านงบประมาณ

ผลงานวิชาการของครู


Copyright © 2010 All Rights Reserved.